ระบบเทคโนโลยีควบคุมพื้นที่จอดรถ

  • ตู้จ่ายบัตร-รับคืนบัตรอัตโนมัติ (Ticket - Receive Booth)
  • ตู้ชำระค่าจอดรถอัตโมัติ (Payment Center Box)
  • ระบบบริการจัดการที่จอดรถแบบ Easy Pass
  • ระบบ License Plate Recognition (LPR)
  • ระบบแนะนำช่องจอดรถว่างด้วยกล้อง (Camera Parking Guidance)
  • ระบบนำทางช่วยค้นหาตำแหน่งที่จอดรถ (Navigation system for parking)
  • ระบบจองที่จอดรถ (Car parking booking system)
  • ระบบแอปพลิเคชัน (Smart Parking)
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ระบบเทคโนโลยีควบคุมพื้นที่จอดรถ

ทีมงานบริหารพื้นที่จอดรถ