Parking Investment

ลงทุนพื้นที่จอด

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนกับ "ที่จอดรถ" หลายหลายรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และการให้บริการ
การลงทุนด้านสถานที่จอดรถ (Parking Investment) บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนสถานที่จอดรถ ดังนี้
เช่าหรือสัมปทานพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าจอดรถ โดยจ่ายค่าเช่าหรือค่าสัมปทานให้กับเจ้าของพื้นที่
ร่วมลงทุนกับเจ้าของพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าจอดรถ โดยแบ่งรายได้ร่วมกัน (Revenue sharing)

ลงทุนพื้นที่จอดรถ

การบริหารงานที่จอดรถ

บริการให้คำปรึกษา