นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ https://jenparking.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์

โดยบริษัท เจนก้องไกล จำกัด มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

 1. บริษัท เจนก้องไกล จำกัด จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น
 2. การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 3. บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดำเนินการกับ https://jenparking.com และแอพพลิเคชั่น parkandride.mrta.co.th รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม https://jenparking.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล บริษัท เจนก้องไกล จำกัด จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ https://jenparking.com สำหรับ สมัครสมาชิกต่ออายุลานจอดรถ รฟม. รายเดือน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ พึงได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีกับ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ผู้ใช้จะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล,รหัสบัตรประชาชน, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์,​ อีเมล์, รหัสผ่าน,เอกสารสำเนาเล่มรถ,เอกสารสำเนาบัตรประชาชน และยอมรับในข้อตกลง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
 2. หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มได้ เช่น รหัสไปรษณีย์,​ เลขประจำตัวบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับ ข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุด
 3. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัท เจนก้องไกล จำกัด จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ Mac Address,IP Address, เวลาที่เยี่ยมชม,​ การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ https://jenparking.com
 4. บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการ เป็นสมาชิกได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 1. https://jenparking.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามที่มีความจำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ-นามสกุล,​ ที่อยู่, เบอร์โทร ทั้งนี้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและให้ เป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกที่จอดรถรายเดือน รฟม. เท่านั่น
 2. https://jenparking.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น
 3. ในกรณีที่ https://jenparking.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ https://jenparking.com จะกำหนดให้บริษัท เจนก้องไกล จำกัดหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความ ปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากกิจกรรมของ https://jenparking.com เท่านั้น
 4. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกบัญชี Application "Smart JPARK" หรือ https://jenparking.com ผู้ใช้สามารถดำเนินการยกเลิกบัญชีได้ที่ เมนู "ข้อมูลผู้ใช้งาน" และยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ได้ทันที และหลังจากที่ผู้ใช้ยืนยันยกเลิกบัญชี ระบบจะมีเวลาให้ 30 วัน เมื่อครบกำหนดผู้ใช้จะไม่สามารถ login ด้วยบัญชีอีเมลดังกล่าว
 5. กรณีผู้ใช้งานต้องการสมัคร สมาชิกใหม่ Application "Smart JPARK" หรือ https://jenparking.com ผู้ใช้งานสามารถนำอีเมล สมัครบริการที่เมนู "สร้างบัญชีผู้ใช้งาน"

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล https://jenparking.com จึงกำหนดกฎและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocal เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ https://jenparking.com ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ https://jenparking.com สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ https://jenparking.com อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว https://jenparking.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

โทรศัพท์ : 02-114-8222

อีเมล : pr@jenparking.com