JPARK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ
ด้านการให้บริการสู่สากล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - คุณสันติพล เจนวัฒนไพศาล กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด เป็นผู้รับรางวัลระดับ Gold Award สาขาการให้บริการ บนเวที SMEs Excellence Awards 2021 และ Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ที่โรงแรม The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านการให้บริการของเราสู่สากล และพร้อมดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความก้าวหน้าสู่สังคมยุคใหม่ ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับการให้บริการที่ดีอย่างเป็นมาตรฐานต่อไป