ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่จอดรถ
ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และการให้บริการอย่างมืออาชีพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

"คิดเพื่อพัฒนาทุกความต้องการของลานจอดรถ"

Thai Map

ส่วนภูมิภาค

ท่าอากาศยานขอนแก่น

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ดูเพิ่มเติม >>

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9)

อาคารจอดรถ 2 (อาคารมหาจักรี)

ดูเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์


Card image cap
JPARK ร่วมเป็นส่วนนึงในการขับเคลื่อนประเทศ ด้านการให้บริการสู่สากล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - คุณสันติพล เจนวัฒนไพศาล

Card image cap
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแอพพลิเคชั่น “MRTA Parking”

สำหรับการให้บริการสมัครและต่ออายุการใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือนแบบออนไลน์ “JPARK”

Card image cap
"มิติใหม่ในการจอดรถของ JPARK ร่วมกับ KERB"

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ผู้บริหารพื้นที่อาคารจอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น ได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดจราจรและบริหารพื้นที่จอดรถ จัดเก็บค่าบริการ บริเวณซอยทองหล่อ 11

พ.ศ. 2562

พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดจราจรและบริหารพื้นที่จอดรถ จัดเก็บค่าบริการ บริเวณถนนตะนาว ใกล้แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า

พ.ศ. 2561

พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดจราจรและบริหารพื้นที่ จัดเก็บค่าบริการ บริเวณถนนจันทร์ เขตบางรัก

พ.ศ. 2560

จัดจราจรและบริหารที่จอดรถ จัดเก็บค่าบริการอาคาร 4 (จุฬาพัฒน์ 14) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559

จัดจราจรและบริหารพื้นที่จอดรถ กรมท่าอากาศยานขอนแก่น และอุบลราชธานี

พ.ศ. 2557

บริหารพื้นที่จอดรถ จัดเก็บค่าบริการ อาคาร Park Venture

พ.ศ. 2556

จัดจราจรและบริหารพื้นที่จอดรถ จัดเก็บเงินค่าบริการลาน Easy Park ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

พ.ศ. 2552

จัดจราจรและบริหารพื้นที่จอดรถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พ.ศ. 2550

จัดจราจรและบริหารพื้นที่จอดรถ (อาคารจามจุรี 9) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548

บริหารอาคารจอดรถและเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถศูนย์วัฒนธรรม

พ.ศ. 2545

จัดจราจรและบริหารพื้นที่จอดรถ เขตสวนหลวง - สามย่าน

2544

0

ลานจอดรถของ JPark

0

ช่องจอดทั้งหมดของ JPark

12,634

ประสบการณ์ /ปี

บรรษัทภิบาล

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารจัดการองค์กร แบ่งปันองค์ความรู้ การให้บริการ
อย่างใส่ใจส่งมอบการบริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงยึดมั่นการปฏิบัติงานตามนโยบายสืบเนื่องมาโดยตลอด
เพื่อรากฐานความมั่นคงของบริษัทฯและดูแลรักษาผลประโยชน์
ให้กับผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนพันธมิตรทางธุรกิจลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกรายอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นสร้างมูลค่าเพิ่ม
เสริมสร้างความเชื่อมั่น และความยั่งยืนให้กับองค์กร
ข้อบังคับบริษัท
หลักการบริหารความเสี่ยง
จรรยาบรรณ
ผู้บริหารและพนักงาน
จรรยาบรรณกรรมการ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท

ความยั่งยืน

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สนับสนุนคนในชุมชน และเทคโนโลยีที่ช่วยลดความสิ้นเปลือง ของการใช้ทรัพยากรและการสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งมั่นที่จะก้าว ไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
เจนก้องไกล จำกัด Jpark_PR JPARK Official