จิตปัญญาพัฒนาชีวิต

พนักงานบริษัท เจนก้องไกล จำกัด หน่วยงานรฟม. สายสีน้ำเงิน
ร่วมสนธนาแบ่งปันชีวิตและการทำงานในธุรกิจให้บริการ