อบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

พนักงานบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ส่วนงานดูแลลานจอดรถการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้ารับการอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พระรามเก้า