ปรับปรุงอาคารจอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ผู้บริหารพื้นที่อาคารจอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น ได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ พร้อมทั้งได้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอาคารจอดรถ ได้แก่ ระบบและอุปกรณ์ไม้กั้นควบคุมรถเข้าออก, ป้อมบริการแจกบัตร, ห้องสำนักงาน, หลังคาโดมบังแดดทางเข้าชั้น 5, กล้องวงจรปิดทางเข้า - ออก, ล้างพื้นอาคาร, ทาสีอาคารใหม่, เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง, เปลี่ยนป้ายจราจรใหม่, ตีเส้นจราจร - ช่องจอดใหม่, เทพื้นซีเมนทำที่จอดรถจักรยานยนต์ใหม่, เป็นต้น